Kronisk pankreatit

Även om man fått en kronisk pankreatit kan man leva ett relativt normalt liv, så länge man tänker igenom sin livsstil och ändrar det som orsakat de tidigare inflammationerna.

Kronisk pankreatit (bukspottkörtelinflammation)

Kronisk pankreatit innebär att man fått så pass många eller allvarliga akuta inflammationer i bukspottkörteln så körteln förstörts. Eftersom det tar ett tag innan en pankreatit blir kronisk är diagnosen ofta överrepresenterade av personer med alkoholproblem.

Bukspottkörteln bildar olika hormoner och enzymer som kroppen behöver för att kunna spjälka maten ordentligt och även att få sockerhalten att ligga på en normal nivå. Vid en kronisk pankreatit, när bukspottkörteln förstörts får man problem med matspjälkningen och kan även få diabetes på grund av sockerbalansen i kroppen rubbas.

Kronisk pankreatit – symtom

Symtomen vid kronisk pankreatit är lik den vid akut pankreatit. Smärtan uppe till vänster i magen som strålar upp mot och mellan skulderbladen är typisk, men det finns också andra symtom som uppkommer. Dessa symtom är att värken och smärtan ökar efter varje måltid, samt att avföringen blir grötliknande och flyter i toaletten. Att man går ner i vikt är också ett vanligt symtom vid kronisk pankreatit. Mer info om generella symtom vid pankreatit hittar du här.

Kronisk pankreatit – behandling

Eftersom bukspottkörteln förstörts vid en kronisk pankreatit betyder det också att det inte går att behandla så att körteln blir som tidigare. Det man istället gör är att sätta in en behandling mot de symtom som uppstår. Dessutom brukar eventuella alkoholproblem behandlas då det kan vara livsfarligt att dricka endast lite alkohol vid kronisk pankreatit. Ibland kan även operation behövas för att minska smärtan. Operationen brukar resultera i att vissa skadade delar av bukspottkörteln avlägsnas. Har man även fått diabetes av sjukdomen behandlas så klart även den. Mer om hur man ”behandlar pankreatit här”.

Att leva med kronisk pankreatit

Det behöver inte vara svårt att leva med kronisk pankreatit om man slutar helt med sin alkoholkonsumtion. Man får också hjälp och råd av sin läkare som man tillsammans med går igenom vad som behövs ändras i sin livsstil. Har man ett alkoholberoende får man stöd och hjälp och har man, på grund av sin kroniska pankreatit fått diabetes får man också den hjälp man behöver för att kunna leva ett normalt liv. Det som dock brukar vara ett allmänt problem bland patienter med kronisk pankreatit är att helt avstå från alkohol, då många av de med kronisk pankreatit lider eller har lidit utav ett alkoholberoende.