Bukspottkörtelinflammation symtom

Beroende på hur allvarlig din bukspottkörtelinflammation är kan symtomen variera mycket. Symtomen kan också variera beroende på orsak eller från person till person.

Bukspottkörtelinflammation – Symtom

De tidigaste symtomen vid bukspottkörtelinflammation är en kraftig smärta uppe till vänster om magsäcken. Smärtan brukar stråla ut mot ryggen och mellan skulderbladen. Ibland känns smärtan så kraftig att man kallsvettas och har svårt att sitta still, men det är dock inte alltid karaktäriserande för en bukspottkörtelinflammation. Ibland kan också smärtan vara vag och otydlig. Det viktigaste då för att kunna sätta en diagnos är smärtans position och läge.

Efter flera attacker av bukspottkörtelinflammation får man ytterligare symtom på grund av en långsam nedbrytning av körteln. Ett första symtom är då att enzymproduktionen försämras. Sedan, om nedbrytningen fortsätter drabbas man också av hämmad insulinproduktion (diabetes). När detta har hänt visar symtomen på att man utvecklat en kronisk bukspottkörtelinflammation. Vid en kronisk bukspottkörtelinflammation är det vanligt att smärtan ökar efter varje måltid. Symtom som viktnedgång och lös avföring är också en del av sjukdomsbilden och dess symtom.

Var medveten om dina symtom

Efter man har fått akut bukspottkörtelinflammation är det viktigt att inte dricka en droppe alkohol, även då smärtan inte ökas av alkoholen. Efter att man fått en första akut bukspottkörtelinflammation kan de senare attackerna kännas lindrigare. Därför är det viktigt att vara vaksam en bra tid efter man råkat ut för inflammationen i bukspottkörteln. Ibland behöver man vara vaksam livet ut för att slippa en kronisk bukspottkörtelinflammation. Tillsammans med en läkare kan du få reda på hur allvarlig situationen är och hur du ska hantera den.

Vid vilka symtom bör man söka vård för bukspottkörtelinflammation?

Tror man att man har fått en akut bukspottkörtelinflammation bör man alltid kontakta en vårdcentral. Har man extremt ont kan det vara nödvändigt att åka till en akutmottagning. Det läkaren främst ser som det tydligaste symtomet för akut bukspottkörtelinflammation är att smärtans placering. Känns smärtan till vänster och uppe i magen tyder det på en bukspottkörtelinflammation. Har man på något sett utsatt sig för extra risk för en inflammation i bukspottkörteln eller känner att smärtan strålar upp mot ryggen och mellan skulderbladen är det ännu ett bevis på att man ådragit sig en inflammation. Läkaren tar sedan ett blodprov som visar tydligt om det är bukspottkörtelinflammation man lider av. Klicka på avsnittet ”om behandling” för att läsa mer om hur man bäst behandlas.