Det är viktigt att få rätt behandling och avstå från alkohol. Behandlingen ser också annorlunda ut beroende på vad som orsakat bukspottkörelinflammationen och allvarlighetsgrad.

Bukspottkörtelinflammation - Behandling

Allmänt när det gäller bukspottkörtelinflammation så finns inget direkt behandling för själva sjukdomen. Det man istället gör är att se till vad som orsakat eller fortsätter att orsaka inflammation i bukspottkörteln samtidigt som man behandlar symtomen. I vissa fall behövs en operation för att ta bort delar av bukspottkörteln. Beror bukspottkörtelinflammation på för mycket alkohol brukar problemet lösa sig av själv om man helt slutar med sitt alkoholintag. Behöver man hjälp med att sluta dricka alkohol får man också hjälp med det.


bukspottkörtelinflammation behandling

Behandling av akut bukspottkörtelinflammation

Akut bukspottkörtelinflammation går för det mesta över av sig själv, men man brukar ändå få tillbringa de första dagarna på sjukhus. Detta beror på att man varken får dricka eller äta tills inflammationen lagt sig. På sjukhuset behandlas man med dropp, så man får i sig de vätskor och salter man behöver. Dessutom kan smärtstillande vara nödvändigt då en inflammation i bukspottkörteln kan göra fruktansvärt ont.

Behöver behandlingen vara under en lite längre tid får man en näringslösning, antingen genom dropp direkt till blodet eller direkt till magsäcken via en slang genom halsen (sond). Ibland får man då också antibiotika. Läs mer om "akut pankreat".

Behandling av kronisk bukspottkörtelinflammation

När man har fått en kronisk bukspottkörtelinflammation så går den inte att bota. Behandling får man istället enbart mot de symtom och besvär som uppstått. En behandling av kronisk bukspottkörteinflammation går ut på att medicinera med smärtlindrande och inflammationshämmande läkemedel och även mediciner för matspjälkningen. Har man fått diabetes utav inflammationen får man även behandling av diabetes. Ibland kan även en operation behövas för att minska smärtan man lider av. Operationen kan tillexempel innebära att delar av den skadade bukspottkörteln tas bort. Klicka på"kronisk pankreatit" för att läsa mer.

Behandling av bukspottkörtelinflammation orsakad av gallsten

Har bukspottkörtelinflammationen orsakats av gallstenssjukdom finns ingen specifik behandling som till exempel medicinering eller operation. Däremot används ibland ERCP-behandling i det akuta skedet. ERCP innebär att gallgångsmynningen skärs upp för att minska risken för nya eventuella attacker på bukspottkörteln och gallblåsen tas bort.


Behandling av bukspottkörtelinflammation orsakad av alkohol

Har man fått en bukspottkörtelinflammation orsakad av för högt alkohol intag, har man oftast ett alkoholmissbruk. Detta ska man verkligen ta på allvar då man riskerar sitt liv om man fortsätter att dricka. Det kan vara livsfarligt att ens dricka nåt glas vin och även då man bara fått en enda akut bukspottkörtelinflammation kan man behöva tänka över sin alkoholkonsumption i resten av sitt liv. Har man ett alkoholmissbruk eller alkoholberoende bör man få hjälp så man inte riskerar sitt liv.


annons
Artiklarna på sidan är inte skrivna av läkare och ska endast ses som ett kompliment till en läkares bedömning. Vi tar inte ansvar för eventuella faktafel.