Bukspottkörtelinflammation

Här på Bukspottkörtelinflammation.se får du ta del av den information som patienter med pankreatit oftast undrar över. Vi går också igenom vanliga symtom och behandling.

Akut pankreatit Bukspottkörtelinflammation behandling Bukspottkörtelinflammation symtom

Vad är Bukspottkörtelinflammation? (pankreatit)

Bukspottkörtelinflammation eller pankreatit är en inflammation i bukspottkörteln som främst orsakas av för mycket alkohol eller gallstenssjukdom. Andra orsaker kan vara påssjuka, trauma, medfödd missbildning eller olika läkemedel som till exempel: NSAID, steroider eller diuretika. Bukspottkörtelinflammation har en dödlighet på 2% men är relativt ovanlig. Endast 1 per 2000 personer insjuknar.

Bukspottkörteln finns uppe till vänster i magen och bilder olika enzymer och hormoner. Dessa ämnen behövs för att maten ska kunna brytas ner och för att sockernivån i blodet ska ligga på en normal nivå. Därför är det viktigt att vid en akut bukspottkörtelinflammation, inte dra på sig fler. Får man fler akuta bukspottkörtelinflammationer kan man tillslut dra på sig en kronisk bukspottkörtelinflammation då körteln förstörs helt. Då försämras matspjälkningen och risken för diabetes är stor. Dessutom finns det ingen bot utan man får istället rikta behandlingen endast mot de symtom som uppkommer.

Akut pankreatit

Akut bukspottkörtelinflammation beror oftast på att man intagit för mycket alkohol under en lång tid. En mer ovanlig anledning är att man haft gallstensproblem. Vid en första akut bukspottkörtelinflammation är det oerhört viktigt att inte dra på sig fler inflammationer i bukspottkörteln då den då kan bli kronisk. Avstå helt från alkohol en längre tid och fundera på hur du ska ändra din livsstil för att helt undvika ytterligare bukspottkörtelinflammationer i framtiden. Fortsätt läsa om ”akut pankreatit”

Kronisk pankreatit

Kronisk bukspottkörtelinflammation innebär att man har fått så pass många akuta eller allvarliga bukspottkörtelinflammationer så bukspottkörteln förstörts. Den kommer aldrig kunna bli som den en gång varit. Detta påfrestar och påverkar kroppen på olika sätt. Matspjälkningen och blodsockerbalansen försämras vilken kan leda till diabetes. Dessutom måste man hela tiden tänka på att ta hand om bukspottkörteln då den är extra känslig, som till exempel att helt vara utan alkohol. Mer om ”kronisk pankreatit”

Kort om symtom vid bukspottkörtelinflammation

Vid akut bukspottkörtelinflammation visar sig symtomen som en oerhört olidlig smärta högt upp till vänster i magen. Smärtan strålar ofta ut mot ryggen mellan skulderbladen. Man kan också få en uppsvälld mage, må illa och kräkas.

Vid kronisk bukspottkörtelinflammation visar sig symtomen på liknande sätt som vid en akut bukspottkörtelinflammation. Skillnaden är att värken ofta ökar efter att man ätit. Dessutom är det också vanligt med en grötliknande avföring och viktnedgång.

För att en läkare ska kunna ställa diagnosen bukspottkörtelinflammation bör symtomen vara typiska för sjukdomen. Är smärtan lokaliserad i vänstra sidan av kroppen och strålar ut mot ryggen tyder det starkt på en bukspottkörtelinflammation. Då tas sedan ett blodprov för att fastställa diagnosen. Har man haft en akut bukspottkörtelInflammation blir man tillsagd att absolut inte dricka någon som helst alkohol under en tid. Detta är på grund att alkohol enkelt kan skapa en ytterligare bukspottkörtelinflammation. För att få en klarare bild om hur allvarlig inflammationen är rekommenderar vi dig att läsa avsnittet om ”BukspottkörtelInflammation – symtom”

Behandling vid bukspottkörtelinflammation

Akut bukspottkörtelinflammation går för det mesta över av sig själv men man brukar dock bli så pass dålig att man behöver vårdas på sjukhus. Ibland kan sjukdomen även vara livshotande. På sjukhuset får man inte dricka eller äta alls tills bukspottkörtelinflammationen läkt. Detta brukar ta några dagar och under processen får man hela tiden salter och vätska direkt i blodet genom dropp. Smärtstillande brukar också behövas. Klicka på länken ”BukspottkörtelInflammation – behandling” för att läsa vidare.